EMU
Adm: MTB
Ten widok budzi niepokój. Czy to wymarłe miejsce? Sami nadajemy życie materii. To może ostatnia granica do przemyśleń by trwało to, które sami weń tchniemy.
Toooiiiaaa